Dieťa do 6 rokov

Každé dieťa vo veku nedovŕšených 6 rokov

Z A D A R M O

Dieťa*

Dieťa od 6 do nedoršených 18 rokov

4,-

Dospelý

Dospelá osoba vo veku 18 a viac rokov

6,-

Skupiny

Kontaktujte nás pre viac informácií o zľavách

 — ,-

Zvýhodnený cenník

Zľavy už od 3 a viac osôb. Platí pre deti aj dospelé osoby. Kontaktujte nás pre viac informácií o zľavách pre skupiny.


D O S P E L Ý

1 dospelá osoba


6,-

2 dospelé osoby


12,-

dospelé osoby


16,-

dospelé osoby


20,-

× a viac dospelých osôb


— ,-

D E T I

1 dieťa


4,-

2 deti


8,-

deti


 10-

deti


12,-

× a viac dietí


 — ,-

F O T O G A L É R I A

Prezrite si najnovšie fotografie zo Svetelného dómu v Ždiari. Pre ešte viac záberov navštívte náš Facebook alebo Instagram.