Dieťa do 3 rokov

Každé dieťa vo veku nedovŕšených 3 rokov

Z A D A R M O

Dieťa*

Dieťa od 3 do nedoršených 18 rokov

3,-

Dospelý

Dospelá osoba vo veku 18 a viac rokov

5,-

Skupiny

Kontaktujte nás pre viac informácií o zľavách

 — ,-

Zvýhodnený cenník

Zľavy už od 5 a viac osôb. Platí pre deti aj dospelé osoby. Kontaktujte nás pre viac informácií o zľavách pre skupiny.


D O S P E L Ý

1 dospelá osoba


5,-

2 dospelé osoby


10,-

dospelé osoby


14,-

dospelé osoby


18,-

× a viac dospelých osôb


— ,-

D E T I

1 dieťa


3,-

2 deti


6,-

deti


 9-

deti


12,-

× a viac dietí


 — ,-

F O T O G A L É R I A

Prezrite si najnovšie fotografie zo Svetelného Dómu v Ždiari. Pre ešte viac záberov navštívte náš Facebook alebo Instagram.