6. Orol kráľovský

Orol kráľovský Aquila heliaca

Orol kráľovský bol po tisícročia uctievaný ako posvätný vták. Naši predkovia verili, že dokáže odohnať búrku a uchrániť tak úrodu. Tento dravec obýva územia od východnej Európy po juh Ruska, severozápad Indie a centrálny Sibír. Zimu trávi v oblasti od východnej Afriky po Tanzániu, v Indii alebo vo východnej Ázii. V Európe je to momentálne ohrozený druh a jeho početnosť je len približne 400-500 párov. Dospelý orol váži do 4 kg a v rozpätí krídel dosahuje dĺžku 180-210 cm. Orol kráľovský je našim tretím najväčším dravcom a jeho početnosť na Slovensku sa v súčasnosti odhaduje na približne 60 hniezdiacich párov.

Otázka: Prečo bol orol kráľovský uctievaný ako posvätný vták?

Otázka: Kam orol kráľovský odlieta na zimu?

Poznáte odpoveď na otázky?

Pozorne si prosím preštudujte text—všetky odpovede na otázky sú ukryté práve tam. V prípade, že si nie ste istý a hľadáte pomoc - využite nášho pomocníka...