0. Atrakcia leto

Drevený kostolík Tatranská Javorina

Trochu netypicky drevený kostolík je ukážkou neogotického štýlu, ktorý má v sebe švédske rysy. Postaviť ho dal knieža Kristián Kraft Hohenlohe, jeden z najbohatších šľachticov svojej doby žijúci vo svojom zámočku v Tatranskej Javorine. S výstavbou začali v roku 1902 a už o rok neskôr bol drevený kostolík hotový. Gróf pochádzal z Nemecka a bol vášnivým poľovníkom a ochrancom prírody. Spolu s prírodou Belianskych Tatier ho obklopuje aj menší cintorín spolu s hrobkou správcu Tatranskej Javoriny. Na počesť kniežaťa je na čestnom mieste v chráme umiestnený aj erb rodu Hohenlohe. Replika dreveného kostolíka pred Vami ma výšku 2,5 metra a vnútri sa ukrýva spolu až sto žiariacich svetielok.

Otázka: V ktorom roku bol postavený drevený kostolík?

Otázka: Koľko žiaroviek sa ukrýva vnútri svetelného kostolíka?

Poznáte odpoveď na otázky?

Pozorne si prosím preštudujte text—všetky odpovede na otázky sú ukryté práve tam. V prípade, že si nie ste istý a hľadáte pomoc - využite nášho pomocníka...